aCKeUxYfvEhfEC6v

اداپتور ایسوز 19ولت 4.7 امپر

وضعیت: درحال فروش
ضمانت سلامت فیزیکی محصول
روش تحویل
ارسال فوری در روز کاری برای تهران4 روزه ارسال به شهرستانها
480.000 تومان

بررسی اجمالی
اداپتور ایسوز 19ولت 4.7 امپر

اداپتور درجه 1 ایسوز مناسب لپ تاپ شما

این اداپتور سازگار با دستگاه های زیر می باشد

sus K61XXX, S1XXX, A85N, PRO8GSV, K43SD, X5MSL, VIVOBOOK S400CA-UH51, PRO8GSD, K40IJ-C2B, X5GV, S46CM- WX127H, K73BY, X54F, N51VF, A43JC, A53SJ, X50SR, U50F, A53JH, A83E, A254OH series, K40LN, F8JS, A450VB, A45VD, EEEBOX PC EB1012U, A550L, X43T, A42N, A55N, K72SV, A73B, X53X, A8000Jc, K60I-RBBBR05, A75VJ, PRO4J, PRO5NS, K72JF, K61IC-A1, X5MV, VIVOBOOK S400CA-CA008H, PRO8G, K72Q, K84HY, W5F Series, X5ME, S46CB-WX044H, A4000L, K72F-TY005V, X57VN, M60VP, A42DE, A43TA, X64V, N81VF, A43JU, A54HR, K41E, F7E, A46CM, A83TK, K40EA, K52JV, A450J, X84EB, A8LF, A552E, X44E, L3800S, A42JA, A56CM, X43EE, K73SV-DH51, A73T, PRO8GU, K53JC, W1000Na, A85VS, K61IC-X3, A85A, UX450FD, PRO5NTK, K54HY, W6K, X5MS, S46CA-WX077, PRO8GSM, K40IJ-A1, X5GA, LAMBORGHINI VX2S, K73BE, X54H-BD1BH, N51VN, A43JF, A43BY, K40N, U56E, A53JC, A5000Eb, A83SA, X85L, K42JR-A1, F8SG, A450LC, A6000Vm, X43B, EEEBOX PC EB1007, A550LB, X54XB, A42JY, A55VD, K72TK, A73BY, X53XE, A8000J, K60XXX, A85V, PRO4JS, W1000Gc, A85VM, PRO5NSD, K43B, X5MT, VIVOBOOK S400CA-CA012H, PRO8GBR, K72S, K72JR-X1, X5MD, S46CB-WX058H, A4000K, K72F-X1, M5000A, X57SR, M70VR, A42QR, A43BR, S5000N series, X50Z, M6B00NE, N90SV, A54HO, A5EB-Q018H, A53Z, K42JC-B1, F7KR, A46CA, A84S, K42K, K62JR, A450CC, A6000Ja, X84C, A72JR, A550C, X54LY, A42JN, A555L, X43E, L5900 series, K73SV-TY137V, A73TK, PRO8GTA, K53JF, K53SE, K52f-sx074v, B53F, VIVOBOOK S400CA-CA006H, PRO5NZ, K72JW, K43E, X5MJF, S46CB-WX004H, A40DR, K50I-RBBGR05, X55VM, LAMBORGHINI VX2SE, A41I, A54L, X71VM, X54L-BBK2, N60DP, A43JH, A53TA, U80A-RSTM, K42F-B1, F3SG, A53JA, A83SJ, K40ES, F8TR, A450LA, X84L, EEE PC 1004DN, A550V, X54L, A42JR, A55VM, PRO35SG, A73SD, X43SV, A8000 Series, K53BY, A85VD, K73SV, PRO5N, K53JN, W1000G, A85DR, PRO5NSK, K72JM, K43SJ, K42JR-VX047X, X5MSQ, VIVOBOOK S400CA-CA022H, PRO8GE, K73SJ-TY020V, W5600A, X5I, W3000A, S46CM-DH51-CA, A40JP, K72JR-A1, X57Q, VX2S-Lamborghin, N50VC, A43J, A53BY, X64J, U30JC, A53JT, A5EB-Q008H, A43SJ, K42JC-VX152X, F7SR, A45VJ, A43U, ET2203, A450C, X5PSJ, A52JT, A55D, X44HY, K72SD, A6GA, X43SD, M50Q, X5D Series, K73SV-TY291V, A75DE, P43EB, PRO5NBR, K53SN, K52F-SX060D, B53JC, X71TL, PRO5PE, K72L, K84C, X5MJC, S46CB-WX020H, A40F, K73E-TY202V, X55U-SX052H, M50VN, A41IE, A53SM, X54K, N73SD, A43JP, A43SD, K41V, F6VE, A53F, A83SV, K42JV-VX054V, K42DQ, A450JN, X84HR, A8SE, A550VC, X54HR, A42JE, A56C, U32VM, A73SM, PRO5NT, K53F, A93SM, K53JT, A8SG, PRO5NSV, K72JQ, K54C, X5MSM, VIVOBOOK S400CA-DH51T, PRO8GSA, K40IJ-F1B, X5GVG, S46CM-WX050H, K73E-A1, X54C-BBK3, N51TP, A43JB, A53SD, X50GL, U36JC, A53JQ, A83BR, K41VD, F8JR, A450VC, A45VG, EEEBOX PC EB1020, A550JK, X5PE, A52F-EX1342V, A55DR, A3500L, X8A Series, L3420, K72SM, A72DR, X43SJ, A8000Jm, K60IN, V6000V series, A75VD, P53XI, PRO5NE, K72JE, K61IC-A2, X55U, VIVOBOOK S400CA-CA006P, PRO5PSJ, K72P, K43BR, X5MF, S46CB-WX028H, A40JA, A4000S series, K72F-A2B, X55Q, M60J, A42D, A43SV, X64VG, N80VR, A43JR, PL80 Series, A54H, K41S, F70SL, A46SV, A83TA, K42JV-XN1, K52DV, A450JB, X84EI, A8LH, A551CA, X44C, A42JB, A56CB, X43EC, K73SV-TY032V, A73SW, P50XXX, K53JA, W1000V, A85VJ, K53SA, A95A, UX450FDX, PRO5NTA, K43U, X5MSD, S46CA-DH31-CA, PRO8GSJ, K40IJ- B1B, S52N, X5GAG, LAMBORGHINI VX2, K73BR, X54HB, N51VG, A43JE, A53SK, X61Q, U52F, A53JE, A5000Ec, A83S, X85S, K40LJ, F8SE, A450V, A6E, A45VM, EEEBOX PC EB1012, A550LA, X54XI, A42JZ, A56V, K72TA, A73BR, X53XC, U46SD Series, A8000Ja, K53Z, A75VM, PRO4JE, A8TL751, PRO5NSC, K72JH, K53U, X5MTA, VIVOBOOK S400CA-CA010H, PRO8GB, K72R, K43SA, X5MDA, S46CB-WX052H, A4000Ka, K72F-TY279V, X5C, M70T, A42DQ, A43TK, S5200Ne, X64JV, N90SC, A43JV, A54HY, K42JC-A1, F7F, A46CB, A83U, K40E, K60IJ, A450E, X84E, A7CC, A552EA, X44EI, A42J, A550CA, X54H, K73SV-TY053V, A73TA, PRO8GTK, X52JG, K61IC-X4, K61IC-X1, B53E, UX450FDX-1A, PRO5NU, K72JV, K43S, X5MJG, S46CA-XH51, A40DE, K50XXX, S5200A, X5GVT, LAMBORGHINI VX5, A40N, K73TA-TY027V, UX50, X54LB, N53SD, A43JG, A53SV, K42F-A1, P53E, A53JB

اداپتور درجه 1 ایسوز مناسب لپ تاپ شما

این اداپتور سازگار با دستگاه های زیر می باشد

sus K61XXX, S1XXX, A85N, PRO8GSV, K43SD, X5MSL, VIVOBOOK S400CA-UH51, PRO8GSD, K40IJ-C2B, X5GV, S46CM- WX127H, K73BY, X54F, N51VF, A43JC, A53SJ, X50SR, U50F, A53JH, A83E, A254OH series, K40LN, F8JS, A450VB, A45VD, EEEBOX PC EB1012U, A550L, X43T, A42N, A55N, K72SV, A73B, X53X, A8000Jc, K60I-RBBBR05, A75VJ, PRO4J, PRO5NS, K72JF, K61IC-A1, X5MV, VIVOBOOK S400CA-CA008H, PRO8G, K72Q, K84HY, W5F Series, X5ME, S46CB-WX044H, A4000L, K72F-TY005V, X57VN, M60VP, A42DE, A43TA, X64V, N81VF, A43JU, A54HR, K41E, F7E, A46CM, A83TK, K40EA, K52JV, A450J, X84EB, A8LF, A552E, X44E, L3800S, A42JA, A56CM, X43EE, K73SV-DH51, A73T, PRO8GU, K53JC, W1000Na, A85VS, K61IC-X3, A85A, UX450FD, PRO5NTK, K54HY, W6K, X5MS, S46CA-WX077, PRO8GSM, K40IJ-A1, X5GA, LAMBORGHINI VX2S, K73BE, X54H-BD1BH, N51VN, A43JF, A43BY, K40N, U56E, A53JC, A5000Eb, A83SA, X85L, K42JR-A1, F8SG, A450LC, A6000Vm, X43B, EEEBOX PC EB1007, A550LB, X54XB, A42JY, A55VD, K72TK, A73BY, X53XE, A8000J, K60XXX, A85V, PRO4JS, W1000Gc, A85VM, PRO5NSD, K43B, X5MT, VIVOBOOK S400CA-CA012H, PRO8GBR, K72S, K72JR-X1, X5MD, S46CB-WX058H, A4000K, K72F-X1, M5000A, X57SR, M70VR, A42QR, A43BR, S5000N series, X50Z, M6B00NE, N90SV, A54HO, A5EB-Q018H, A53Z, K42JC-B1, F7KR, A46CA, A84S, K42K, K62JR, A450CC, A6000Ja, X84C, A72JR, A550C, X54LY, A42JN, A555L, X43E, L5900 series, K73SV-TY137V, A73TK, PRO8GTA, K53JF, K53SE, K52f-sx074v, B53F, VIVOBOOK S400CA-CA006H, PRO5NZ, K72JW, K43E, X5MJF, S46CB-WX004H, A40DR, K50I-RBBGR05, X55VM, LAMBORGHINI VX2SE, A41I, A54L, X71VM, X54L-BBK2, N60DP, A43JH, A53TA, U80A-RSTM, K42F-B1, F3SG, A53JA, A83SJ, K40ES, F8TR, A450LA, X84L, EEE PC 1004DN, A550V, X54L, A42JR, A55VM, PRO35SG, A73SD, X43SV, A8000 Series, K53BY, A85VD, K73SV, PRO5N, K53JN, W1000G, A85DR, PRO5NSK, K72JM, K43SJ, K42JR-VX047X, X5MSQ, VIVOBOOK S400CA-CA022H, PRO8GE, K73SJ-TY020V, W5600A, X5I, W3000A, S46CM-DH51-CA, A40JP, K72JR-A1, X57Q, VX2S-Lamborghin, N50VC, A43J, A53BY, X64J, U30JC, A53JT, A5EB-Q008H, A43SJ, K42JC-VX152X, F7SR, A45VJ, A43U, ET2203, A450C, X5PSJ, A52JT, A55D, X44HY, K72SD, A6GA, X43SD, M50Q, X5D Series, K73SV-TY291V, A75DE, P43EB, PRO5NBR, K53SN, K52F-SX060D, B53JC, X71TL, PRO5PE, K72L, K84C, X5MJC, S46CB-WX020H, A40F, K73E-TY202V, X55U-SX052H, M50VN, A41IE, A53SM, X54K, N73SD, A43JP, A43SD, K41V, F6VE, A53F, A83SV, K42JV-VX054V, K42DQ, A450JN, X84HR, A8SE, A550VC, X54HR, A42JE, A56C, U32VM, A73SM, PRO5NT, K53F, A93SM, K53JT, A8SG, PRO5NSV, K72JQ, K54C, X5MSM, VIVOBOOK S400CA-DH51T, PRO8GSA, K40IJ-F1B, X5GVG, S46CM-WX050H, K73E-A1, X54C-BBK3, N51TP, A43JB, A53SD, X50GL, U36JC, A53JQ, A83BR, K41VD, F8JR, A450VC, A45VG, EEEBOX PC EB1020, A550JK, X5PE, A52F-EX1342V, A55DR, A3500L, X8A Series, L3420, K72SM, A72DR, X43SJ, A8000Jm, K60IN, V6000V series, A75VD, P53XI, PRO5NE, K72JE, K61IC-A2, X55U, VIVOBOOK S400CA-CA006P, PRO5PSJ, K72P, K43BR, X5MF, S46CB-WX028H, A40JA, A4000S series, K72F-A2B, X55Q, M60J, A42D, A43SV, X64VG, N80VR, A43JR, PL80 Series, A54H, K41S, F70SL, A46SV, A83TA, K42JV-XN1, K52DV, A450JB, X84EI, A8LH, A551CA, X44C, A42JB, A56CB, X43EC, K73SV-TY032V, A73SW, P50XXX, K53JA, W1000V, A85VJ, K53SA, A95A, UX450FDX, PRO5NTA, K43U, X5MSD, S46CA-DH31-CA, PRO8GSJ, K40IJ- B1B, S52N, X5GAG, LAMBORGHINI VX2, K73BR, X54HB, N51VG, A43JE, A53SK, X61Q, U52F, A53JE, A5000Ec, A83S, X85S, K40LJ, F8SE, A450V, A6E, A45VM, EEEBOX PC EB1012, A550LA, X54XI, A42JZ, A56V, K72TA, A73BR, X53XC, U46SD Series, A8000Ja, K53Z, A75VM, PRO4JE, A8TL751, PRO5NSC, K72JH, K53U, X5MTA, VIVOBOOK S400CA-CA010H, PRO8GB, K72R, K43SA, X5MDA, S46CB-WX052H, A4000Ka, K72F-TY279V, X5C, M70T, A42DQ, A43TK, S5200Ne, X64JV, N90SC, A43JV, A54HY, K42JC-A1, F7F, A46CB, A83U, K40E, K60IJ, A450E, X84E, A7CC, A552EA, X44EI, A42J, A550CA, X54H, K73SV-TY053V, A73TA, PRO8GTK, X52JG, K61IC-X4, K61IC-X1, B53E, UX450FDX-1A, PRO5NU, K72JV, K43S, X5MJG, S46CA-XH51, A40DE, K50XXX, S5200A, X5GVT, LAMBORGHINI VX5, A40N, K73TA-TY027V, UX50, X54LB, N53SD, A43JG, A53SV, K42F-A1, P53E, A53JB

امتیاز کاربران به اداپتور ایسوز 19ولت 4.7 امپر: 0از مجموع 0دیدگاه
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر قبلا این محصول را از این فروشگاه خریداری کرده اید، نظر شما به عنوان صاحب کالا ثبت می شود.

نظری یافت نشد!

اولین کسی باشید که روی اداپتور ایسوز 19ولت 4.7 امپر

نظر می دهد